Kan du ikke lenger ha hunden din?

Da vi har stor pågang av hunder som trenger nytt hjem, ber vi deg derfor om å lese gjennom dette FØR du tar kontakt med oss:

1. Har du forsøkt på egenhånd å omplassere hunden din/tatt kontakt med oppdretter?
2. Er hunden frisk og rask uten kjent sykdom?
3. Den viser god atferd uten aggressive tendenser?
4. Du er overbevist om at det finnes et godt hjem der ute for hunden?

Hvis svaret på alle spørsmålene over er JA så er det godt mulig at vi kan hjelpe :)

Slik foregår omplassering via Lahelle Gård:

1. Det foretas et intervju av eier per telefon/mail hvor så mye som mulig av info på hunden legges frem. Deretter må Lahelle Gård ta en avgjørelse på om hunden kan passe inn på gården, og om det er mulig å finne et nytt hjem til hunden.
2. Hunden leveres på gården etter avtale med all dokumentasjon som tidligere eier har tilgjengelig. 
3. Det betales et gebyr på kr 1000 for å levere hunden hos oss. Dette er en symbolsk sum som dekker litt av våre utgifter ifm omplasseringen.
4. Eierskifteskjema underskrives av tidligere eier og omregistreringsskjema fra Dyreidentitet samt NKK/NHL fylles ut. Lahelle Gård er nå ansvarlig, og ny eier, for hunden.
5. Hvis hunden er frisk og rask så legges den nå ut på våre sider. Dette skjer ikke samme dag som levering, da vi vil bli kjent med hundens sterke og svake sider før den omplasseres.
6. Potensielle nye eiere intervjues og riktig hjem plukkes ut. 

Dersom hunden ikke finner et nytt hjem så blir den på gården. Vi avliver aldri hunder med mindre det er sykdom, alderdom eller skader inne i bildet. Derfor kan vi dessverre ikke ta inn alle hunder. Vi må plukke ut de vi selv er komfortable med å beholde dersom hunden ikke skulle finne et nytt hjem.

Nye eiere må skrive under på at Lahelle Gård skal holdes oppdatert om hvordan hunden har det. De får også, om ønskelig, kontaktinformasjonen til tidligere eiere, men de er ikke pliktige til å ha kontakt med disse. Hvis det derimot er ønskelig så kan Lahelle Gård holde tidligere eiere informert om hvordan det går.

Hunden skal leveres tilbake til Lahelle Gård dersom nye eiere ikke kan beholde den.

Dersom tidligere eier mot formodning skulle ombestemme seg (før hunden har funnet nytt hjem) ang omplasseringen så er det vår plikt å veie fordeler mot ulemper og bestemme om dette er riktig avgjørelse for hunden. Dersom den vil få et mer egnet hjem et annet sted så er det dette som vektlegges og prioriteres.

Er hunden derimot bedre tjent med å komme tilbake til opprinnelig eier, så må tidligere eier dekke kostnadene som Lahelle Gård har hatt på hunden, samt en sum på oppstalling i pensjonatet på kr 100 per døgn hunden har vært hos oss.

OBS! Nytt av 2018 er at hundene som leveres MÅ være vaksinerte OG chippet, samt ha helseattest ikke eldre enn 7 dager fra veterinær.